Turvallisuusohjeet


Yleistä

Kannettavan laturit/verkkolaitteet
 • Käytä tuotettava vain käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
 • Laite on tarkoitettu koti- ja toimistokäyttöön, jollei muuta ole ilmoitettu.
 • Kun liität laitteen verkkovirtaan, varmista, ettei se vahingoitu tai altistu (korkealle) paineelle.
 • Pistorasian on sijaittava lähelle laitetta helpon pääsyn varmistamiseksi.
 • Älä koskaan yritä korjata laitetta itse.
 • Älä kohdista ulkoista voimaa kaapeleihin.
 • Älä irrota laitetta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä.
 • Älä sijoita lähelle lämmönlähteitä.
 • Älä anna laiteen joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
 • Laitteesta kuuluu poikkeavaa ääntä tai siitä tulee savua tai hajua, irrota laite välittömästi pistorasiasta.
 • Älä aseta mitään teräviä esineitä tuotteen tuuletusaukkoon.
 • Älä käytä vahingoittuneita kaapeleita (sähköiskun vaara)
 • Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
 • Puhdistaminen: Pyyhi laite kuivalla, pehmeällä liinalla.
 • Pidä virtapistoke ja pistorasia puhtaana.
 • Älä irrota laitetta pistorasiasta märin käsin.
 • Irrota laite pistorasiasta, kun et käytä sitä pitkään aikaan.
 • USB-C-laturit.. Älä liitä laturin USB-C-kaapelia toiseen USB-C-laturiin.
 • Varmista, että laite hävitetään käyttöikänsä päässä oikein. Noudata maasi elektronisten tuotteiden hävittämistä koskevia säädöksiä.

UPS

 • Lataa akkua vähintään 24 tuntia ennen UPS:n ensimmäistä käyttöä.
 • Kun akku on tyhjentynyt tai sitä ei ole käytetty yli kolmeen kuukauteen, akkua tulee ladata välittömästi vähintään 12 tuntia ja on varmistettava, että akku on latautunut kokonaan, jotta vältetään akun tarpeeton vahingoittuminen.
 • UPS on suunniteltu erityisesti vain tietokoneille eikä sitä tule liittää mihinkään induktiiviseen tai kapasitiiviseen kuormaan, kuten sähkömoottorit, päivänvalolamput, lasertulostimet jne.
 • UPS ei sovellu käytettäväksi yhdessä lääketieteellisten laitteiden kanssa, kuten elämää ylläpitävät järjestelmät. Se voi vahingoittaa lääketieteellistä laitetta. Käyttäjä on ainoana vastuussa, jos hän vaatii UPS:n käyttöä elämää ylläpitävissä järjestelmissä.
 • On normaalia, että UPS:n pintalämpötila kohoaa laitteen käynnissä ollessa jopa 50 °C -asteeseen.
 • Sähkökatkon aikana, ja kun etupaneelin "ON" (Päällä) -painiketta painetaan, UPS syöttää virtaa; jos etupaneelin "OFF" (Pois) -painiketta painetaan, UPS ei syötä virtaa.
 • Kotelon avaaminen on kielletty sähköiskun vaaran vuoksi. Mikäli ilmenee ongelma, käsittele sitä vain asiantuntijan ohjeiden ja neuvojen mukaisesti.
 • Älä anna UPS:n joutua kosketuksiin nesteiden kanssa oikosulku-, sähköisku- tai tulipalovaaran vuoksi.
 • Kun UPS ei toimi normaalisti, katkaise virta välittömästi ja käänny asiantuntijan tai jälleenmyyjän puoleen apua saadaksesi.
 • UPS:n käyttö ja sijoittaminen seuraaviin ympäristöihin on ankarasti kielletty:
  • Tila, jossa on syttyviä tai syövyttäviä kaasuja tai paljon pölyä.
  • Tila, jossa on hyvin korkea tai matala lämpötila (yli 42 °C tai alle 0 °C) tai korkea kosteus (yli 90 %).
  • Tila, johon osuu suora auringonvalo tai lähellä lämmitintä.
  • Tila, jossa esiintyy voimakasta tärinää.
  • Ulkotila.
 • Käytä tulipalon sammutukseen jauhesammutinta; nestesammuttimien käyttö on kielletty sähköiskuvaaran vuoksi.
 • Sijoita UPS lähelle pistorasiaa, näin se on helposti irrotettavista pistorasiasta virran katkaisemiseksi hätätilanteessa.
 • Huomio! Maadoita UPS turvallisuussyistä.

Akkukäyttöiset tuotteet

 • Akkuja ei saa avata, ylikuumentaa tai päästää kosketuksiin tulen kanssa.
 • Älä sekoita uusia ja vanhoja akkuja tai eri tyyppisiä akkuja keskenään.
 • Jos akut vuotavat, älä kosketa niitä ja nestettä.
 • Toimi paikallisten akun hävityssäädösten mukaisesti

Laitteet, joissa on ulkoinen verkkolaite

 • Käytä ainoastaan laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta.
 • Käytä vain vakiopistorasian verkkovirtaa.
 • Tarkista syöttääkö pistorasia saman tyyppistä virtaa kuin on merkitty virransyöttöyksikköön, sekä jännite [V] että taajuus [Hz].
 • Tarkista ennen käyttöä, ettei verkkolaite, liitetty kaapeli ja pistorasia ole millään tavoin vahingoittuneita.
 • Irrota laite ukonilman ajaksi pistorasiasta.
 • Irrota virtajohto, jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan.

Langattomat laitteet

 • Rajoitetun langattoman suorituskyvyn syynä voi olla:
  • Lähellä tai vastaanottimen ja lähettimen välissä olevat metalliesineet.
  • Tyhjät akut.
  • Muut lähellä olevat langattomat laitteet.
  • Langaton kantama on rajoitettu, kun signaalin on kuljettava betoniseinien ja -lattioiden läpi,
 • Ei ole takeita, ettei sähkömagneettista häiriötä ilmene määrätyissä tilanteissa.
 • Ole varovainen, kun käytät langattomia laitteita, jos sinulla on sydämentahdistin tai olet riippuvainen muusta elämää ylläpitävästä herkästä elektronisesta laitteesta, tämä laite lähettää radiosignaaleita.

Audiolaitteet (kaiuttimet, kuulokkeet, korvanapit)

 • Välttääksesi kuulon vahingoittumisen, älä aseta äänenvoimakkuutta liian korkealle.
 • Älä kuuntele kuulokkeilla pitkiä aikoja. Pidä 15 minuutin tauko tunnin välein suojellaksesi kuuloasi.

Työtila ja tulolaitteet

 • Vältä työskentelemistä samassa asennossa liian pitkiä aikoja.
 • Vaihtele istuma- ja seisomatyötä säännöllisesti.
 • Varmista hyvä tasapaino työn ja rentoutuksen välillä.
 • Varmista, että hiiri ja näppäimistö on sijoitettu oikein niin, että ranteisiin, kyynärpäihin ja hartioihin kohdistuu mahdollisimman vähän rasitusta.
 • Käytä monitorin jalustaa hyvän asennon saamiseksi
 • Voit käyttää hiiren asemesta pikanäppäimiä, jotka toimivat nopeammin ja mukavammin.
 • Älä anna napsautussormesi olla hiiripainikkeiden päällä. Anna sen levätä varovasti hiiripainikkeella, tämä vapauttaa sormesi. 

Mitä pakkauksissamme ja tuotteissamme olevat EU:n merkinnät/symbolit tarkoittavat?
Loading
Loading