Οδηγίες ασφαλείας


Γενικά

Φορτιστές / τροφοδοτικά φορητού υπολογιστή
 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
 • Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι και στο γραφείο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
 • Όταν συνδέετε τη συσκευή με το δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι δεν θα υποστεί ζημιά ή (υψηλή) πίεση.
 • Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
 • Ποτέ μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή.
 • Μην ασκείτε εξωτερική δύναμη στα καλώδια.
 • Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά στοιχεία.
 • Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
 • Σε περίπτωση παράξενου ήχου, καπνού ή οσμής, αφαιρέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα.
 • Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στην οπή εξαερισμού ενός προϊόντος.
 • Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).
 • Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Για καθαρισμό: Σκουπίστε το προϊόν με ένα στεγνό μαλακό πανί.
 • Διατηρήστε καθαρό το φις και την πρίζα ρεύματος.
 • Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
 • Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Για φορτιστές USB-C. Μην συνδέετε το καλώδιο USB-C του φορτιστή σε άλλο φορτιστή USB-C.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή απορρίπτεται σωστά μετά τη χρήση. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας σχετικά με τη διάθεση ηλεκτρονικών προϊόντων.

UPS

 • Φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αρχική χρήση του UPS.
 • Αφού η μπαταρία αποφορτιστεί ή δεν χρησιμοποιηθεί για πάνω από τρεις μήνες, η μπαταρία θα πρέπει να φορτιστεί αμέσως για τουλάχιστον 12 ώρες, διασφαλίζοντας ότι η μπαταρία είναι γεμάτη και αποφεύγοντας τυχόν περιττή ζημιά στην μπαταρία.
 • Το UPS είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπολογιστές και δεν πρέπει να συνδέεται με επαγωγικό ή χωρητικό φορτίο, όπως ηλεκτροκινητήρες, λαμπτήρες ημέρας, εκτυπωτές λέιζερ κ.λπ.
 • Το UPS δεν είναι κατάλληλο σε συνδυασμό με ιατρικές συσκευές, όπως συστήματα υποστήριξης ζωής, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ιατρική συσκευή. Ο χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος εάν επιμένει να χρησιμοποιήσει το UPS για συστήματα υποστήριξης ζωής.
 • Είναι φυσιολογικό η θερμοκρασία της επιφάνειας του UPS να φτάνει τους 50°C κατά τη λειτουργία.
 • Όταν το AC αποτύχει και πατηθεί το κουμπί "ON" στον μπροστινό πίνακα, το UPS θα παράγει τάση. Εάν πατηθεί το κουμπί "OFF" στον μπροστινό πίνακα, το UPS δεν θα παράγει τάση.
 • Απαγορεύεται το άνοιγμα της θήκης λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Εάν υπάρχει πρόβλημα, διαχειριστείτε το μόνο υπό τις οδηγίες και συμβουλές του ειδικού.
 • Μην φέρνετε το UPS σε επαφή με υγρά λόγω κινδύνου βραχυκυκλώματος, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
 • Όταν το UPS δεν λειτουργεί κανονικά, διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία και απευθυνθείτε σε ειδικούς ή τον αντιπρόσωπο για βοήθεια.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση και η λειτουργία του UPS στα παρακάτω περιβάλλοντα:
  • Τοποθεσία με εύφλεκτο αέριο, διαβρωτικό αέριο ή πολύ σκόνη.
  • Τοποθεσία με πολύ υψηλή θερμοκρασία ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία (πάνω από 42°C ή κάτω από 0°C) ή υψηλή υγρασία (πάνω από 90%).
  • Τοποθεσία με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμαντήρα.
  • Τοποθεσία με ισχυρή δόνηση.
  • Έξω.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε έναν πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης. Απαγορεύεται η χρήση υγρού πυροσβεστήρα λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
 • Τοποθετήστε το UPS κοντά στην πρίζα, με αυτόν τον τρόπο, είναι βολικό να αποσυνδέσετε την πρίζα και να διακόψετε την τροφοδοσία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Προσοχή! Γειώστε το UPS για λόγους ασφαλείας.

Προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρία

 • Οι μπαταρίες δεν πρέπει να ανοίγονται, να υπερθερμαίνονται ή να έρχονται σε επαφή με φωτιά.
 • Μην ανακατεύετε νέες και παλιές μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
 • Σε περίπτωση διαρροής μπαταριών, μην αγγίζετε τις μπαταρίες και τα υγρά.
 • Ακολουθήστε τους τοπικούς σας κανονισμούς για την απόρριψη μπαταριών

Συσκευές με εξωτερικό τροφοδοτικό

 • Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή σας.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα από μια τυπική επιτοίχια πρίζα.
 • Ελέγξτε ότι η πρίζα τροφοδοτεί τον ίδιο τύπο ισχύος όπως υποδεικνύεται στη μονάδα τροφοδοσίας, τόσο για την ηλεκτρική τάση [V] όσο και τη συχνότητα [Hz].
 • Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής ρεύματος, το συνδεδεμένο καλώδιο και η πρίζα τοίχου δεν έχουν υποστεί καμία ζημιά.
 • Σε περίπτωση κεραυνού, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο.
 • Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ασύρματες συσκευές

 • Περιορισμένες ασύρματες επιδόσεις μπορεί να προκληθούν από:
  • Μεταλλικά αντικείμενα κοντά ή μεταξύ του δέκτη και του πομπού.
  • Άδειες μπαταρίες.
  • Άλλες ασύρματες συσκευές σε κοντινή απόσταση.
  • Η ασύρματη εμβέλεια είναι περιορισμένη όταν το σήμα πρέπει να περάσει από τοίχους και δάπεδα από μπετόν.
 • Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
 • Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε ασύρματες συσκευές εάν έχετε βηματοδότη ή εξαρτάστε από άλλο ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό διάσωσης. καθώς η συσκευή εκπέμπει ραδιοσήματα.

Συσκευές ήχου (ηχεία, ακουστικά, ακουστικά in-ear)

 • Για να αποφύγετε ζημιά στην ακοή σας, μην ρυθμίσετε την ένταση πολύ υψηλά.
 • Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάντε ένα διάλειμμα 15 λεπτών κάθε ώρα για να προστατεύσετε την ακοή σας.

Χώροι εργασίας και συσκευές εισόδου

 • Αποφεύγετε να εργάζεστε στην ίδια θέση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 • Εναλλάσσετε τακτικά μεταξύ καθιστής και όρθιας εργασίας.
 • Εξασφαλίστε μια καλή ισορροπία μεταξύ εργασίας και χαλάρωσης.
 • Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας έχουν τοποθετηθεί σωστά, έτσι ώστε οι καρποί, οι αγκώνες και οι ώμοι σας να είναι υπό ελάχιστη πίεση.
 • Χρησιμοποιήστε βάση οθόνης για καλή στάση.
 • Αντί για το ποντίκι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα συντόμευσης, που λειτουργούν πιο γρήγορα και πιο άνετα.
 • Μην αφήνετε το δάχτυλό σας να αιωρείται επάνω από τα κουμπιά του ποντικιού, αφήστε το να ακουμπήσει απαλά στο κουμπί του ποντικιού, αυτό θα ανακουφίσει το δάχτυλό σας.


Τι σημαίνουν οι ετικέτες/σύμβολα της ΕΕ στις συσκευασίες και τα προϊόντα μας;
Loading
Loading