SikkerhetsanvisningerGenerelt

Ladere/strømadaptere til bærbar maskin
 • Produktet skal kun brukes som beskrevet i bruksanvisningen.
 • Enheten er beregnet for bruk hjemme og på kontoret, med mindre annet er oppgitt.
 • Når du kobler enheten til stikkontakt, må du sørge for at den ikke blir skadet eller utsatt for (mye) trykk.
 • Stikkontakten må være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig.
 • Du må aldri prøve å reparere enheten selv.
 • Ikke bruk ekstern kraft på kablene
 • Du må ikke koble enheten fra stikkontakten ved å dra i strømkabelen.
 • Ikke plasser enheten i nærheten av varmeelementer.
 • Ikke la enheten komme i kontakt med vann eller annen væske.
 • Hvis det er merkelig lyd, røyk eller lukt, må du koble enheten fra stikkontakten umiddelbart.
 • Ikke plasser skarpe gjenstander i ventilasjonshullet til produktet.
 • Ikke bruk skadede kabler (fare for elektrisk støt).
 • Hold produktet utenfor barns rekkevidde.
 • Rengjøring: Tørk av produktet med en tørr, myk klut.
 • Hold støpselet og stikkontakten rene.
 • Ikke koble enheten fra stikkontakten med våte hender.
 • Koble fra enheten når den ikke skal brukes på lenge.
 • For USB-C-ladere. Koble ikke USB-C-kabelen på laderen til en annen USB-C lader
 • Sørg for at enheten er plassert på riktig måte etter bruk. Følg forskriftene i landet der du bor for avhending av elektroniske varer.

UPS

 • Lad batteriet i minst 24 timer før UPS-en brukes for første gang.
 • Når batteriet er utladet eller ikke har vært brukt på mer enn tre måneder, bør det lades umiddelbart i minst 12 timer, slik at batteriet er fullt og unødvendig skade på batteriet unngås.
 • UPS-en er bare designet for datamaskiner, og den skal ikke kobles til induktiv eller kapasitiv belastning, som elektromotorer, dagslyslamper, laserskrivere osv.
 • UPS-en er ikke egnet til å brukes med medisinsk utstyr som livsstøttesystemer; det kan skade det medisinske utstyret. Brukeren er eneansvarlig hvis UPS-en mot anbefalingen brukes med livsstøttesystemer.
 • Det er normalt at temperaturen på UPS-overflaten når opp til 50 °C når den er i drift.
 • Når vekselstrømmen svikter og «PÅ»-knappen på frontpanelet trykkes, sender UPS-en ut spenningen; hvis du trykker «AV»-knappen på frontpanelet, vil ikke UPS-en sende ut spenning.
 • Det er forbudt å åpne etuiet, da det er fare for elektrisk støt. Hvis det er et problem, skal det håndteres under ekspertens instruksjoner og råd.
 • Ikke la UPS-en komme i kontakt med væsker, da det er risiko for kortslutning, elektronisk støt eller brannfare.
 • Når UPS-en ikke fungerer som den skal, må du koble av strømmen umiddelbart og henvende deg til fagperson eller forhandleren for å få hjelp.
 • Det er strengt forbudt å plassere og betjene UPS-en i følgende omgivelser:
  • Steder med brennbar gass, etsende gass eller mye støv.
  • Steder med veldig høy eller veldig lav temperatur (over 42 °C eller under 0 °C) eller høy luftfuktighet (over 90 %).
  • Steder med direkte sollys eller i nærheten av varmeapparat.
  • Steder med kraftig vibrasjon.
  • Utendørs.
 • Bruk pulverbrannslukker ved brann; det er forbudt å bruke en væskebasert brannslukker, da det er fare for elektrisk støt.
 • Plasser UPS-en i nærheten av stikkontakten. Det gjør det enkelt å koble fra stikkontakten og kutte av strømmen i nødstilfeller.
 • Obs! UPS-en må jordes av sikkerhetshensyn.

Batteridrevne produkter

 • Batterier skal ikke åpnes, overopphetes eller komme i kontakt med brann.
 • Ikke bland nye og gamle batterier eller batterier av forskjellige typer.
 • Hvis batterier lekker, skal ikke batteriene og væsken berøres.
 • Følg lokale regler for avfallshåndtering for batterier

Enheter med ekstern strømadapter

 • Bruk kun strømadapteren som fulgte med enheten.
 • Bruk bare strøm fra en vanlig stikkontakt.
 • Kontroller at stikkontakten leverer samme type strøm som står angitt på strømforsyningsenheten, både elektrisk spenning [V] og frekvens [Hz].
 • Før bruk må du kontrollere at strømadapteren, den tilkoblede kabelen og stikkontakten ikke er skadet på noen måte.
 • Koble enheten fra stikkontakten ved lyn.
 • Koble fra strømledningen hvis du ikke skal bruke enheten på lengre tid.

Trådløse enheter

 • Begrenset trådløs ytelse kan skyldes:
  • Metallgjenstander i nærheten av eller mellom mottakeren og senderen.
  • Tomme batterier
  • Det er andre trådløse enheter i nærheten.
  • Den trådløse rekkevidden blir begrenset når signalet må passere gjennom betongvegger og gulv.
 • Det er ingen garanti for at elektromagnetisk interferens ikke vil oppstå i en bestemt situasjon.
 • Vær forsiktig når du bruker trådløse enheter hvis du har pacemaker eller er avhengig av annet livreddende følsomt elektronisk utstyr, da enheten overfører radiosignaler.

Lydenheter (høyttalere, hodetelefoner, i-øret-plugger)

 • For å unngå hørselsskader må du ikke stille lyden for høyt.
 • Ikke lytt på hodetelefoner over lengre tid. Ta en pause på 15 minutter hver time for å beskytte hørselen.

Arbeidsområde og inndataenheter

 • Unngå å arbeide med samme holdning over lengre perioder.
 • Bytt regelmessig mellom å sitte og stå når du jobber.
 • Sikre en god balanse mellom arbeid og avslapning.
 • Sørg for at musen og tastaturet er riktig plassert slik at håndledd, albuer og skuldre er under minimal belastning.
 • Bruk et skjermstativ for god holdning.
 • I stedet for å bruke musen kan du bruke hurtigtaster, som fungerer raskere og mer komfortabelt.
 • Ikke la klikkfingeren sveve over museknappene. La den hvile forsiktig på museknappen, da dette vil avlaste fingeren.

EU-etiketter / symboler på emballasjen og produktene våre, hva betyr de?
Loading
Loading