Varnostna navodilaSplošno

Polnilniki za prenosne računalnike/napajalniki
 • Izdelek uporabljate le v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.
 • Naprava je namenjena za uporabo doma in v pisarni, če ni drugače navedeno.
 • Pri priključitvi naprave na električno omrežje zagotovite, da se ne bo poškodovala in da ne bo izpostavljena (visokemu) tlaku.
 • Omrežna vtičnica se mora nahajati v bližini opreme in mora biti zlahka dosegljiva.
 • Naprave nikoli ne poskušajte popraviti sami.
 • Preprečite vse zunanje sile na kable.
 • Naprave ne izključite tako, da povlečete napajalni kabel.
 • Naprave ne nameščajte blizu grelnih teles.
 • Poskrbite, da naprava ne pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
 • V primeru kakršnega koli nenavadnega zvoka, dima ali vonja takoj izključite napravo iz električne vtičnice.
 • V prezračevalno odprtino na izdelku ne vstavljajte nobenih ostrih predmetov.
 • Ne uporabljajte nobenih poškodovanih kablov (nevarnost električnega udara).
 • Izdelek hranite izven dosega otrok.
 • Čiščenje: izdelek obrišite s suho krpo.
 • Redno čistite električni vtič in vtičnico.
 • Naprave ne izključite iz električne vtičnice z mokrimi rokami.
 • Napravo izključite iz električne vtičnice, če je ne boste uporabljali dalj časa.
 • Velja za polnilnike USB-C: kabla USB-C polnilnika ne priključite na drug polnilnik USB-C
 • Ko naprave ne boste uporabljali več, jo ustrezno zavrzite. Upoštevajte predpise svoje države glede odlaganja elektronskih izdelkov.

UPS

 • Pred prvo uporabo UPS-a baterijo polnite vsaj 24 ur.
 • Ko se baterija izprazni oziroma je ne uporabljate več kot tri mesece, morate baterijo nemudoma polniti najmanj 12 ur ter zagotoviti popolno napolnjenost, da preprečite nepotrebne poškodbe baterije.
 • UPS je posebej zasnovan samo za uporabo z računalniki in ga ne smete priključiti na induktivno ali kapacitivno obremenitev, kot so elektromotorji, dnevne svetilke, laserski tiskalniki itd.
 • UPS ni primeren za uporabo v kombinaciji z medicinskimi pripomočki, kot so sistemi za življenjsko podporo, saj lahko poškoduje medicinski pripomoček. Kadar uporabnik UPS uporablja za sisteme za življenjsko podporo, nosi izključno odgovornost.
 • Kadar UPS deluje, je normalno, da temperatura na njegovi površini naraste na do 50 °C.
 • Kadar pride do okvare izmeničnega napajanja in pritisnete gumb »ON« na sprednji plošči, bo UPS oddajal napetost. Če je na sprednji plošči pritisnjen gumb »OFF«, UPS ne bo oddajal napetosti.
 • Ohišje je prepovedano odpirati zaradi nevarnosti električnega udara. Če se pojavi težava, jo obravnavajte le v skladu z navodili in nasveti strokovnjaka.
 • Zagotovite, da UPS ne bo prišel v stik s tekočinami, saj sicer obstaja nevarnost kratkega stika, elektronskega udara ali požara.
 • Kadar UPS ne deluje normalno, takoj prekinite napajanje in se za pomoč obrnite na strokovnjaka ali trgovca.
 • UPS je strogo prepovedano nameščati in uporabljati v naslednjih okoljih:
  • v prostorih z vnetljivim plinom, korozivnim plinom ali veliko prahu;
  • v prostorih z zelo visoko ali zelo nizko temperaturo (nad 42 °C ali pod 0 °C) oziroma z visoko vlažnostjo (nad 90 %);
  • na mestu, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali v bližini grelnika;
  • na mestu z močnimi tresljaji;
  • na prostem.
 • V primeru požara uporabite gasilni aparat na prah. Zaradi nevarnosti električnega udara je prepovedana uporaba gasilnega aparata na vodo.
 • UPS uporabljajte v bližini omrežne vtičnice, saj je priročno, da v nujnem primeru napravo izključite iz vtičnice in izklopite napajanje.
 • Pozor! Zaradi varnosti UPS ozemljite.

Baterijski izdelki

 • Baterij ne smete odpirati, pregrevati oziroma ne smejo priti v stik z ognjem.
 • Ne mešajte starih in novih baterij oziroma baterij različnih vrst.
 • Če baterije puščajo, se ne dotikajte baterij in tekočine.
 • Upoštevajte lokalne predpise za odlaganje.

Naprave z zunanjim napajalnikom

 • Uporabljajte le napajalnike, dobavljene skupaj z napravo.
 • Uporabljajte le izmenično napajane iz standardne stenske vtičnice.
 • Preverite, ali se napajanje, ki ga zagotavlja vtičnica, ujema z napajanjem, navedenim na napajalni enoti električna napetost [V] in frekvenca [Hz].
 • Pred uporabo preverite, da napajalnik, priključeni kabel in stenska vtičnica niso poškodovani.
 • V primeru grmenja napravo izklopite iz vtičnice.
 • Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, napajalni kabel odklopite.

Brezžične naprave

 • Omejeno brezžično zmogljivost lahko povzročijo naslednji dejavniki:
  • kovinski predmeti v bližini ali med sprejemnikom in oddajnikom;
  • prazne baterije;
  • druge brezžične naprave v bližini;
  • brezžični doseg je omejen, kadar mora signal seči skozi betonske stene in tla.
 • Nobenega jamstva ni, da se v določenih situacijah ne bodo pojavile elektromagnetne motnje.
 • Če imate srčni spodbujevalnik oziroma ste odvisni od druge življenjsko pomembne elektronske opreme, bodite pri uporabi brezžičnih naprav pazljivi, saj naprava oddaja radijske signale.

Zvočne naprave (zvočniki, slušalke, ušesni čepi)

 • Da preprečite poškodbe sluha, glasnosti ne nastavite previsoko.
 • Slušalk ne uporabljajte dolgo časa. Vsake 15 minut si vzemite odmor od poslušanja, da zaščitite svoj sluh.

Delovni prostor in vhodne naprave

 • Izogibajte se delu v istem položaju daljše časovno obdobje.
 • Redno menjajte sedeči in stoječi položaj pri delu.
 • Zagotovite dobro ravnovesje med delom in sprostitvijo.
 • Zagotovite, da sta miška in tipkovnica ustrezno nameščeni, tako zapestja, komolci in ramena niso pod prevelikim stresom.
 • Za zagotavljanje dobrega položaja uporabljajte stojalo za monitor.
 • Namesto miške uporabljajte bližnjične tipke, kar je hitreje in bolj udobno.
 • Naj prst, s katerim klikate, ne lebdi nad miškinimi gumbi, ampak naj nežno počiva na gumbih, s čimer boste dosegli večjo sproščenost.

Kaj pomenijo oznake/simboli EU na naši embalaži in izdelkih?
Loading
Loading