Biztonsági utasítások


 General

Laptop chargers / power adapters
 • Use the product only as described in the user manual.
 • The device is intended for home and office use, unless stated otherwise.
 • Amikor a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy nem sérült-e vagy nincs kitéve (magas) nyomásnak.
 • Olyan konnektorra van szüksége, mely közel van és könnyen megközelíthető az eszköz számára.
 • Soha ne próbálja megjavítani a készüléket.
 • Ne alkalmazzon  külső erőkifejtést a kábelekre.
 • Ne húzza ki a készüléket a tápkábel kihúzásával.
 • Ne helyezze a készüléket hősugárzó elemek közelébe.
 • Ne hagyja, hogy a készülék érintkezzen vízzel vagy egyéb folyadékokkal.
 • Ha furcsa hangot, füstöt vagy szagot észlel, távolítsa el az eszközt azonnal a hálózati aljzatból.
 • Ne tegyen semmilyen éles tárgyat a termék szellőző nyílásába.
 • Ne használjon sérült kábeleket (áramütés veszély)
 • A terméket tartsa távol  gyermekek elől.
 • A terméket puha anyagú, vízmentes rongykoronggal törölje le.
 • Tartsa a tápkábelt és a konnektort tisztán.
 • Ne húzza ki a készüléket a konnektorból nedves kézzel.
 • Húzza ki a készüléket, ha nem használja hosszabb ideig.
 • Használja a készüléket egy jól szellőző helyen
 • C típusú töltők esetén: ne csatlakoztassa a C típusú USB töltő kábelét egy másik C típusú USB töltőhöz.
 • Kérjük, kövesse az országa elektronikai cikkek ártalmatlanítására vonatkozó szabályozását.


UPS

 • Kérjük, töltse fel az akkumulátort legalább 24 órával az UPS működtetése előtt.
 • Ha az akkumulátor kisült, vagy három hónapnál hosszabb ideig nincs használatban, töltse legalább 12 órán át, hogy teljesen fel legyen töltve és ne érje szükségtelen károsodás.
 • A szünetmentes tápegység kifejezetten számítógépekhez lett megtervezve, ezért nem szabad induktív vagy kapacitív terheléssel csatlakoztatni (pl. elektromotor, nappali lámpa, lézernyomtató stb.).
 • A szünetmentes tápegység életfenntartó rendszerekkel történő használata nem ajánlott, mivel a tápegység meghibásodhat, ami az életfenntartó rendszerekben problémát idézhet elő. Ha a szünetmentes tápegységet életfenntartó rendszerekkel együtt használják, a felelősség a felhasználót terheli.
 • A szünetmentes tápegység felületének hőmérséklete a tápegység működése közben elérheti az 50°C értéket. Ez a normál működés része.
 • Váltakozó árammal kapcsolatos hiba vagy az elülső panelen lévő „BE” gomb megnyomása esetén a szünetmentes tápegység feszültséget ad le. Ha az elülső panelen megnyomja az „KI” gombot, a tápegység nem ad le feszültséget.
 • Tilos felnyitni a burkolatot, mivel fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben hibát észlel, kérje szakember segítségét.
 • Tilos a szünetmentes tápegység belsejébe vagy tetejére folyadékkal teli tárgyat tenni, mivel így fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye, amennyiben a tápegység rövidzárlatot kap. 
 • Ha a szünetmentes tápegység a megszokottól eltérően viselkedik, azonnal szüntesse meg az áramellátását, és kérje szakember vagy a forgalmazó segítségét.
 • A szünetmentes tápegység nincs túlterhelés elleni védelemmel ellátva, ezért nem szabad túlterhelni. Ellenkező esetben veszélyt okozhat.
 • Szigorúan tilos a szünetmentes tápegységet az alábbi környezetekben elhelyezni és üzemeltetni:
  • Olyan helyen, ahol gyúlékony gázok, korrozív gázok vagy nagy mennyiségű por van;
  • Olyan helyen, ahol túl magas vagy túl alacsony a hőmérséklet (42°C feletti vagy 0°C alatti), illetve túl magas a páratartalom (meghaladja a 90% értéket);
  • Olyan helyen, amelyet közvetlen napfény ér, illetve fűtőtest közelében;
  • Olyan helyen, ahol a tápegység túlzott rezgésnek van kitéve;
  • A szabadban.
 • Tűz esetén használjon száraz porral működő tűzoltó készüléket. A folyadékkal működő tűzoltó készülékek használata tilos, mivel elektromos áramütést okozhatnak.
 • Ügyeljen, hogy az aljzat a szünetmentes tápegység közelében legyen, mivel vészhelyzet esetén így könnyedén meg tudja szüntetni az áramellátást.
 • VIGYÁZAT! A szünetmentes tápegységet földelt kábellel kell csatlakoztatni!

Productos que funcionan con pilas

 • Las baterías no deben abrirse, sobrecalentarse ni entrar en contacto con el fuego.
 • No mezcle pilas nuevas y usadas ni tipos diferentes de pilas.
 • Si las pilas tienen fugas, no toque ni las pilas ni el líquido.
 • Siga las normativas locales sobre eliminación de baterías.

Dispositivos con adaptador de alimentación externo

 • Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado con el dispositivo.
 • Utilice únicamente alimentación de CA de una toma de corriente estándar.
 • Compruebe que la toma de corriente suministra el mismo tipo de alimentación que el indicado en la unidad de alimentación, tanto la tensión eléctrica [V] como la frecuencia [Hz].
 • Antes de usar el producto, compruebe que el adaptador de alimentación, el cable conectado y la toma de corriente no estén dañados de ninguna forma.
 • En caso de rayo, desconecte el dispositivo de la red eléctrica.
 • Desenchufe el cable de alimentación si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo.

Dispositivos inalámbricos

 • El rendimiento inalámbrico limitado puede deberse a:
  • Objetos metálicos cerca o entre el receptor y el transmisor.
  • Pilas agotadas.
  • Presencia de otros dispositivos inalámbricos cercanos.
  • El alcance inalámbrico es limitado cuando la señal tiene que atravesar paredes y suelos de hormigón.
 • No hay garantía de que no se produzcan interferencias electromagnéticas en determinadas situaciones.
 • Tenga cuidado cuando use dispositivos inalámbricos si tiene un marcapasos o depende de otros equipos electrónicos sensibles de soporte vital, ya que el dispositivo transmite señales de radio.

Dispositivos de audio (altavoces, auriculares, intraauriculares)

 • Para evitar daños en la audición, no establezca el volumen demasiado alto.
 • No escuche a través de auriculares durante mucho tiempo. Tómese un descanso de 15 minutos cada hora para proteger su audición.

Espacio de trabajo y dispositivos de entrada

 • Evite trabajar en la misma posición durante largos períodos de tiempo.
 • Alterne el trabajo de pie y sentado con regularidad.
 • Asegure un buen equilibrio entre trabajo y relajación.
 • Asegúrese de que el ratón y el teclado estén colocados correctamente para que las muñecas, los codos y los hombros estén sometidos a una tensión mínima.
 • Utilice un pedestal para monitor para conseguir una buena postura.
 • En lugar del ratón, puede usar teclas de método abreviado, que funcionan de manera más rápida y cómoda.
 • No deje que el dedo con el que hace clic se mueva sobre los botones del ratón; déjelo reposar suavemente sobre el botón del ratón, esto aliviará el dedo. 

Etiquetas y símbolos de la UE en nuestros envases y productos, ¿qué significan?
Betöltés
Betöltés