Biztonsági UtasításokÁltalános

Laptop töltők / hálózati adapterek
 • A terméket csak a Használati Utasításban leírtak szerint használja.
 • A készülék otthoni és irodai használatra készült, hacsak másképp nincs jelezve.
 • Amikor a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy az nem sérült és nincs-e kitéve (magas) nyomásnak.
 • A hálózati csatlakozóaljzatnak a berendezés közelében, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
 • Soha ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
 • Ne gyakoroljon külső erőkifejtést a kábelekre.
 • Ne húzza ki a csatlakozóból a készüléket a tápkábel meghúzásával.
 • Ne helyezze a készüléket fűtő berendezés közelébe.
 • Ne hagyja, hogy a készülék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
 • Ha furcsa hangot, füstöt vagy szagot észlel, azonnal húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból.
 • Ne tegyen éles tárgyakat a termék szellőzőnyílásába.
 • Ne használjon sérült kábeleket (áramütés veszély).
 • Tartsa a terméket gyermekektől elzárva.
 • Tisztítás: A terméket száraz, puha ruhával törölje le.
 • Tartsa tisztán a hálózati csatlakozót és az aljzatot.
 • Ne húzza ki a készüléket nedves kézzel a konnektorból.
 • Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja.
 • USB-C töltőkhöz: Ne csatlakoztassa a töltő USB-C kábelét egy másik USB-C töltőhöz.
 • Használat után ellenőrizze, hogy a készülék megfelelő módon lett ártalmatlanítva. Kérjük, tartsa be az Ön országában az elektromos áruk ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat.


UPS

 • Kérjük, töltse fel az akkumulátort legalább 24 órán keresztül az UPS első használata előtt.
 • Ha az akkumulátor lemerült vagy három hónapnál hosszabb ideig használaton kívül volt, akkor az akkumulátort azonnal töltse legalább 12 órán keresztül, így biztosítva, hogy az akkumulátor feltöltődjön és elkerülje a szükségtelen károsodást.
 • Az UPS-t kifejezetten csak számítógépekhez tervezték, és nem szabad bármilyen induktív vagy kapacitív terheléshez csatlakoztatni, mint például elektromotorok, nappali lámpák, lézernyomtatók stb.
 • Az UPS nem alkalmas orvostechnikai eszközökkel való összekapcsolásra, például életmentő rendszerekkel kombinálva, károsíthatja az orvostechnikai eszközt. A felhasználó kizárólagos felelőssége, ha ragaszkodik az UPS használatához az életmentő rendszereknél.
 • Normális, ha a UPS tápegység felületének hőmérséklete működés közben eléri az 50 ℃ -ot.
 • HA az AC nem működik, az előlapon lévő „ON” gomb megnyomása után a UPS kimeneti feszültséget biztosít, az előlapon lévő „OFF” gomb megnyomása után a UPS nem ad kimeneti feszültséget.
 • Tilos a burkolatot áramütés veszélye miatt kinyitni. Ha probléma merülne fel, kérjük, csak szakember útmutatása és tanácsai alapján kezelje.
 • Ne érintkezzen az UPS folyadékkal rövidzárlat, elektronikus áramütés vagy tűzveszély miatt.
 • Ha az UPS nem működik megfelelően, kérjük, azonnal kapcsolja ki az áramot, és forduljon szakemberhez vagy a kereskedőhöz.
 • Szigorúan tilos az UPS-t az alábbi környezetben elhelyezni és üzemeltetni :
  • Gyúlékony gázzal, maró gázzal vagy sok porral rendelkező helyen
  • Nagyon magas, 42℃ , vagy e feletti, illetve nagyon alacsony, 0℃  alatti helyen Magas  relatív páratartalmú helyen (90%felett).
  • Közvetlen napsütésnek vagy melegítő eszköz hatásának kitett helyen.
  • Erőteljes vibrációnak kitett helyen
  • Kültéren
 • Kérjük, tűz esetén használjon száraz poroltó készüléket; áramütés veszélye miatt folyadékot használó tűzoltó készülék használata tilos.
 • Kérjük, helyezze az UPS-t a hálózati aljzat közelébe, ily módon kényelmesen leválaszthatja az aljzatot, és vészhelyzet esetén megszakíthatja az áramellátást.
 • Figyelem! Kérjük, biztonsági okokból földelje az UPS-t.


Akkumulátorral működtetett termékek

 • Az elemeket nem szabad kinyitni, nem melegedhetnek túl vagy nem érintkezhetnek tűzzel.
 • Ne keverje össze az új és a régi elemeket, vagy a különböző típusú elemeket.
 • Ha az elemek szivárognak, ne érintse meg az elemeket és a folyadékokat.
 • Kövesse a helyi akkumulátor ártalmatlanítási előírásokat

Külső hálózati adapterrel ellátott eszközök

 • Csak a készülékhez kapott hálózati adaptert használja.
 • Csak standard fali aljzatból használjon AC hálózati áramot.
 • Ellenőrizze, hogy a fali aljzat ugyanazt a típusú tápellátást biztosítja-e, mint ahogyan a tápegységen fel van tüntetve, mind elektromos feszültség [V], mind  frekvencia [Hz] tekintetében.
 • Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapter, a csatlakoztatott kábel és a fali aljzat semmilyen módon nem sérült-e.
 • Villámlás esetén válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
 • Húzza ki a tápkábelt, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

Vezeték nélküli eszközök

 • A korlátozott vezeték nélküli teljesítményt okozhatnak a következők:  
  • Fémtárgyak a vevő és az adó közelében vagy között.
  • Lemerült elemek.
  • Egyéb vezeték nélküli eszközök a közelben.
  • A vezeték nélküli hozzáférés korlátozott, ha a jelnek betonfalakon és padlón kell átjutnia.
 •  Nincs garancia arra, hogy egy bizonyos helyzetben elektromágneses interferencia nem fordul elő.
 • Vigyázzon a vezeték nélküli eszközök használatakor, ha pacemakere van, vagy más életmentő érzékeny elektronikus berendezésektől függ, mivel a készülék rádiójeleket továbbít.

Audioeszközök (hangszórók, fejhallgatók, füldugók)

 • A hallás károsodás elkerülése érdekében ne állítsa túl magasra a hangerőt.
 • Ne használjon huzamosabb ideig fejhallgatót. Óránként tartson 15 perc szünetet a hallása védelme érdekében.

Munkaterület és beviteli eszközök

 • Kerülje a hosszú ideig ugyanabban a helyzetben folytatott munkát.
 • Rendszeresen váltakoztassa az ülő és álló munkát.
 • Biztosítsa a munka és a pihenés egyensúlyát.
 • Ügyeljen arra, hogy az egér és a billentyűzet megfelelően legyen elhelyezve, hogy csuklóját, könyökét és vállát minimális megterhelés érje.
 • A jó testtartás érdekében használjon monitor állványt.
 • Az egér helyett gyorsbillentyűket használhat, amelyek gyorsabban és kényelmesen működnek.
 • Ne hagyja, hogy a mutató ujja az egér gombjai felett lebegjen, hanem hagyja óvatosan az egérgombon nyugodni, ez így tehermentesíti az ujját.


Megtörtént a megfelelés EU-címkék / szimbólumok a csomagolásunkon és a termékeinken, mit jelentenek?
Betöltés
Betöltés