VeiligheidsinformatieAlgemeen

laptopladers/ voedingsadapters
 • Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 • Het apparaat is bestemd voor thuis- en kantoorgebruik, behalve indien anders wordt vermeld.
 • Wanneer je het apparaat aansluit op het lichtnet, zorg er dan voor dat het niet wordt beschadigd of onder (hoge) druk komt te staan.
 • Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat.
 • Probeer het apparaat nooit zelf te openen en/of te repareren.
 • Gebruik geen externe kracht op de kabels.
 • Verwijder het apparaat niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken.
 • Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.
 • Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
 • Verwijder het apparaat direct uit het stopcontact als je een vreemd geluid, rook of geur waarneemt.
 • Stop geen scherpe voorwerpen in de ontluchtingsgaten van het apparaat.
 • Gebruik geen beschadigde kabels (dit kan mogelijk een elektrische schok veroorzaken).
 • Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
 • Reinig het apparaat met een zachte droge doek.
 • Houd de stekker en het stopcontact schoon.
 • Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact.
 • Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt.
 • Voor USB-C-laders: Sluit de USB-C-kabel van de USB-C-lader niet op een andere USB-C-lader aan.
 • Het apparaat moet na gebruik op de juiste manier worden verwijderd. Volg hiervoor de geldende regels voor het verwijderen van elektronische goederen.

UPS

 • Laad de accu ten minste 24 uur op voordat u de UPS gaat gebruiken.
 • Na het ontladen van de accu of na meer dan drie maanden niet gebruikt te zijn, moet de accu direct worden opgeladen gedurende minstens 12 uur, dit zorgt ervoor dat de accu vol is en voorkomt onnodige schade aan de accu.
 • De UPS is specifiek voor computers ontworpen en moet niet worden verbonden met enige inductieve of capacitieve belasting, zoals een elektromotor, daglichtlamp, laserprinter, enz.
 • Het is niet aan te bevelen de UPS te gebruiken in combinatie met medische apparatuur.
 • De behuizing van de UPS kan 50 graden worden bij gebruik. Dit is normaal.
 • Als de wisselstroom uitvalt en de "aan/uit"-knop op de voorkant wordt ingedrukt, geeft de UPS stroom af; als de "aan/uit"-knop wederom wordt ingedrukt, geeft de UPS geen stroom af.
 • Het is verboden om de behuizing te openen, omdat dit gevaar door elektriciteit kan opleveren. Als er een probleem is, moet u de aanwijzingen van experts opvolgen.
 • Breng de UPS niet in contact met vloeistoffen om kortsluiting, elektronische schokken of brandgevaar te vermijden.
 • Bij abnormaal gedrag van de UPS moet u direct de stroomtoevoer uitschakelen en hulp van experts of de verkoper inroepen.
 • Het is streng verboden om de UPS in de volgende omgevingen te plaatsen en gebruiken:
  • Plaats met brandbaar gas, corrosief gas of veel stof.
  • Plaats met heel hoge of heel lage temperaturen (hoger dan 42°C of lager dan 0°C) of met een hoge vochtigheid (hoger dan 90%).
  • Plaats in direct zonlicht of bij een kachel.
  • Plaats met krachtige trillingen.
  • Buitenshuis.
 • Gebruik een brandblusser met droog poeder in geval van brand; gebruik van een blusser met vloeistof is verboden omdat dit elektrische schokken veroorzaakt.
 • Zorg ervoor dat de UPS zich dichtbij een stopcontact bevindt zodat u in noodgevallen snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken.
 • Let op! De UPS moet geaard zijn.

Op batterijen werkende producten

 • Batterijen mogen niet worden geopend, oververhit of in aanraking komen met vuur.
 • Combineer geen nieuwe en oude batterijen of verschillende soorten batterijen.
 • Als batterijen lekken, dient u de batterijen en vloeistoffen niet aan te raken.
 • Houd u aan de plaatselijke regels voor het afvoeren van batterijen.

Apparaten op wisselstroom

 • Gebruik alleen de voedingsadapter die bij uw apparaat is geleverd.
 • Gebruik alleen wisselstroom van een standaard wandcontactdoos.
 • Controleer of de wandcontactdoos hetzelfde type vermogen levert als op de voedingseenheid wordt aangegeven, zowel elektrische spanning [V] als frequentie [Hz].
 • Controleer vóór gebruik of de voedingsadapter, de aangesloten kabel en de wandcontactdoos niet op enigerlei wijze beschadigd zijn.
 • Haal bij bliksem de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 • Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Draadloze apparaten

 • Beperkte draadloze prestaties kunnen veroorzaakt worden door:
  • Metalen voorwerpen in de buurt van of tussen de ontvanger en de zender.
  • Lege batterijen.
  • Andere draadloze apparaten in de buurt.
  • De ontvangst is beperkt wanneer het signaal door betonnen muren en vloeren heen moet.
 • Er is geen garantie dat in een bepaalde situatie geen elektromagnetische interferentie zal optreden.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van draadloze apparaten als u een pacemaker hebt of afhankelijk bent van andere levensreddende, gevoelige elektronische apparatuur, aangezien het apparaat radiosignalen uitzendt.

Audioproducten (speakers, headsets, in-ear pluggen)

 • Zet het geluidsvolume niet te hoog om schade aan uw gehoor te voorkomen.
 • Luister niet langdurig via hoofdtelefoons. Neem elk uur 15 minuten pauze om uw gehoor te beschermen.

Werkplek en input apparaten

 • Voorkom langdurig werken in de dezelfde houding.
 • Wissel zittend en staand werken regelmatig af.
 • Zorg voor een goede balans tussen werk en ontspanning.
 • Zorg voor een goede plaatsing van je muis en toetsenbord zodat je polsen, ellenbogen en schouders minimaal belast worden.
 • Maak gebruik van een monitorstandaard voor een goede werkhouding.
 • In plaats van de muis kun je sneltoetsen gebruiken, dat werkt sneller en comfortabeler.
 • Laat je klikvinger niet boven de muisknoppen zweven maar laat hem rustig op de muisknop rusten, zo wordt je vinger ontlast.

EU labels en symbolen op onze verpakkingen en producten, wat betekenen ze?
Aan het laden
Aan het laden