Sikkerhedsinstruktioner


Generelt

Opladere/strømadaptere til bærbare computere
 • Produktet må kun bruges, som beskrevet i brugsvejledningen.
 • Enheden er beregnet til brug hjemme og på kontoret, medmindre andet er angivet.
 • Når du slutter enheden til stikkontakten, skal du sørge for, at den ikke beskadiges eller udsættes for (højt) tryk.
 • Stikkontakten skal være tæt på udstyret og være let tilgængelig.
 • Forsøg ikke selv at reparere enheden.
 • Brug ikke for meget kraft, når du trækker i kablerne.
 • Afbryd ikke enheden fra stikket ved at trække i ledningen.
 • Anbring ikke enheden nær varmekilder.
 • Enheden må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker.
 • Hvis enheden siger mærkelige lyde, ryger eller lugter, skal du straks afbryde den fra stikkontakten.
 • Stik ikke skarpe genstande ind i produktets ventilationshul.
 • Brug ikke beskadigede kabler (risiko for elektrisk stød).
 • Hold produktet ude af børns rækkevidde.
 • Sådan rengøres produktet: Tør produktet af med en tør, blød klud.
 • Hold stikket og stikkontakten ren.
 • Afbryd ikke enheden fra stikkontakten med våde hænder.
 • Afbryd enheden, hvis den ikke skal bruges i lang tid.
 • USB-C-opladere. Forbind ikke opladerens USB-C-kabel til en anden USB-C-oplader
 • Sørg for at enheden bortskaffes ansvarligt efter brug. Følg reglerne for bortskaffelse af elektroniske produkter i dit land.

UPS

 • Batteriet skal lades op i mindst 24 timer inden din UPS bruges for første gang.
 • Når batteriet er afladet eller hvis det ikke har været brugt i over tre måneder, skal batteriet oplades i mindst 12 timer for at sikre, at batteriet er ladet helt op og unødvendige skader på batteriet undgås.
 • UPS-enheden er beregnet til computere, og den må ikke tilsluttes nogen enheder med induktiv eller kapacitiv belastning, såsom elektromotorer, dagslyslamper, laserprintere osv.
 • UPS-enheden må ikke bruges med medicinsk udstyr såsom livsstøttende systemer, da den kan forårsage skade på det medicinske udstyr. Brugeren er eneansvarlig, hvis denne insisterer på at bruge UPS-enheden til livsstøttende systemer.
 • Det er normalt, at UPS-enhedens overfladetemperatur når op til 50 °C, når den er i brug.
 • Hvis vekselstrømmen ikke virker, og der trykkes på tænd-knappen på forsiden, forsyner UPS-enheden spænding. Hvis der trykkes på sluk-knappen på forsiden, forsyner UPS-enheden ikke spændingen.
 • Det er forbudt at åbne kabinettet, da der er høj risiko for elektrisk stød. Hvis der opstår et problem med enheden, må den kun håndtere i henhold til en fagmands vejledninger og rådgivning.
 • UPS-enheden må ikke komme i kontakt med væsker, da dette udgør en risiko for kortslutning, elektronisk stød og brandfare.
 • Hvis UPS-enheden ikke virker normalt, skal du straks afbryde strømmen og kontakte en fagmand eller forhandleren for hjælp.
 • Det er strengt forbudt at placere og betjene UPS-enheden i følgende miljøer:
  • På steder med brandfarlig gas, ætsende gas eller meget støv.
  • På steder med meget høj temperatur eller meget lav temperatur (over 42 °C eller under 0 °C ) eller høj luftfugtighed (over 90 %).
  • På steder i direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat.
  • På steder med kraftige vibrationer.
  • Udendørs.
 • Brug en pulverslukker i tilfælde af brand. Det er forbudt at bruge en flydende ildslukker på grund af risiko for elektrisk stød.
 • Stil UPS-enheden tæt på stikkontakten. På denne måde er det praktisk at afbryde stikket og afbryde strømmen i nødsituationer.
 • Vigtigt! UPS-enheden skal jordforbindes af sikkerhedsmæssige årsager.

Batteridrevne produkter

 • Batterier må ikke åbnes, overophedes eller komme i kontakt med ild.
 • Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige slags batterier.
 • Rør ikke ved batterier og væsker, hvis batterier lækker.
 • Følg dine lokale regler for bortskaffelse af batterier

Enheder med en ekstern strømadapter

 • Brug kun strømadapteren, der følger med enheden.
 • Brug kun vekselstrøm fra en almindelig stikkontakt.
 • Kontroller, at stikkontakten forsyner den samme strøm, som angivet på strømforsyningsenheden, både elektrisk spænding [V] og frekvens [Hz].
 • Før brug skal du kontrollere, at strømadapteren, det tilsluttede kabel og stikkontakten ikke er beskadiget på nogen måde.
 • Afbryd enheden fra stikkontakten i tilfælde af lynvejr.
 • Afbryd ledningen, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.

Trådløse enheder

 • En begrænset trådløs ydeevne kan skyldes:
  • Metalgenstande i nærheden af eller mellem modtageren og senderen.
  • Opbrugte batterier.
  • Andre trådløse enheder i nærheden.
  • Den trådløse rækkevidde er begrænset, hvis signalet skal passere gennem betonvægge og gulve.
 • Der er ingen garanti for, at der ikke vil opstå elektromagnetisk interferens i en bestemt situation.
 • Vær forsigtig, når du bruger trådløse enheder, hvis du har en pacemaker eller er afhængig af andet livreddende følsomt elektronisk udstyr, da enheden sender radiosignaler.

Lydenheder (højttalere, headset, ørepropper)

 • For ikke at skade din hørelse, må du ikke skrue for højt op for lydstyrken.
 • Undgå, at lytte med høretelefoner i længere tid ad gangen. Tag en pause på 15 minutter hver time, for at beskytte din hørelse.

Arbejdsområde og indgangsenheder

 • Undgå at arbejde i samme stilling i lange perioder.
 • Skift regelmæssigt mellem at sidde og stå, når du arbejder.
 • Sørg for en god balance mellem arbejde og afslapning.
 • Sørg for, at musen og tastaturet er placeret korrekt, så dine håndled, albuer og skuldre belastes så lidt som muligt.
 • Brug et skærmstativ, så du får en god kropsholdning.
 • I stedet for at bruge musen, kan du bruge genvejstaster, som er hurtigere og mere behagelige at bruge.
 • Lad ikke din klikfinger svæve over museknapperne. Lad den hvile forsigtigt på museknappen, da dette aflaster fingeren.

EU-mærker/symboler på vores emballage og produkter, hvad betyder de?
Loading
Loading