Säkerhetsföreskrifter


Allmänt

Laddare/ strömadaptrar för bärbara datorer
 • Använd produkten endast enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
 • Enheten är avsedd för hemma- och kontorsbruk, om inget annat anges.
 • När du ansluter enheten till elnätet, se till att den inte skadas eller utsätts för (högt) tryck.
 • Eluttaget måste vara nära utrustningen och lättillgängligt.
 • Försök aldrig reparera enheten själv.
 • Använd inte extern kraft på kablarna.
 • Koppla inte ur enheten genom att dra i strömkabeln.
 • Placera inte apparaten i närheten av värmeelement.
 • Låt inte apparaten komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.
 • Om det finns konstigt ljud, rök eller lukt, koppla genast bort enheten från eluttaget.
 • Lägg inga vassa föremål i en produkts ventilationshål.
 • Använd inte skadade kablar (risk för elektriska stötar).
 • Håll produkten utom räckhåll för barn.
 • Rengöring: Torka av produkten med en torr mjuk trasa.
 • Håll strömkontakten och eluttaget rent.
 • Koppla inte ur apparaten från eluttaget med våta händer.
 • Koppla ur apparaten när du inte använder den under en länge tid.
 • För USB C-laddare. Anslut inte en annan laddares USB C-kabel på laddaren.
 • Se till att apparaten kasseras på rätt sätt efter användning. Följ ditt lands föreskrifter för bortskaffande av e-avfall.

UPS-enhet

 • Ladda batteriet i minst 24 timmar före den första användningen av UPS-enheten.
 • När batteriet har laddats ur eller inte använts på mer än tre månader måste batteriet laddas i minst 12 timmar, vilket säkerställer att batteriet är fulladdat och undviker onödiga skador på batteriet.
 • UPS-enheten är endast utformad för datorer och den ska inte anslutas till någon induktiv eller kapacitiv belastning, som motorer, lampor, laserskrivare etc.
 • UPS-enheten är inte lämplig i kombination med medicintekniska produkter som livsuppehållande system. Det kan orsaka skador på den medicintekniska produkten. Användaren är ensamt ansvarig när han insisterar på att använda UPS-enheten för livsuppehållande system.
 • Det är normalt att temperaturen på UPS-enhetens yta når upp till 50 °C när den är i drift.
 • När växelströmmen inte slås på och "ON"-knappen på frontpanelen trycks in, kommer UPS-enheten att mata ut spänningen. Om du trycker på “OFF”-knappen på frontpanelen kommer UPS-enheten inte att mata ut spänningen.
 • Det är förbjudet att öppna höljet p.g.a. risk för elektriska stötar. Om det finns problem ska du kontakta en yrkeskunnig person för instruktioner och råd.
 • Låt inte UPS-enheten komma i kontakt med vätskor p.g.a risk för kortslutning, elektroniska stötar eller brand.
 • När UPS-enheten inte fungerar som den ska, stäng genast av strömmen och vänd dig till en yrkeskunnig person eller återförsäljaren för hjälp.
 • Det är strängt förbjudet att placera och använda UPS-enheten i följande miljöer:
  • Platser med brännbar gas, frätande gas eller mycket damm.
  • Platser med mycket hög temperatur eller mycket låg temperatur (över 42°C eller lägre 0°C) eller hög luftfuktighet (över 90 %).
  • Platser med direkt solljus eller nära ett värmeelement.
  • Platser med kraftiga vibrationer.
  • Utomhus
 • Använd en torr pulverbrandsläckare vid brand. Det är förbjudet att använda en vätskebrandsläckare på grund av risk för elektriska stötar.
 • Sätt UPS-enheten nära eluttaget, så att är det bekvämt att koppla bort uttaget och stänga av strömmen i nödfall.
 • Obs! Jorda UPS-enheten av säkerhetsskäl.

Batteridrivna produkter

 • Batterier får inte öppnas, överhettas eller komma i kontakt med elden.
 • Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
 • Om batterier läcker, rör inte batterier och vätskor.
 • Följ lokala regler för kassering av batterier

Enheter med extern strömadapter

 • Använd endast strömadaptern som medföljer enheten.
 • Använd endast växelström från ett vanligt vägguttag.
 • Kontrollera att vägguttaget levererar samma typ av ström som anges på strömförsörjningsenheten, både elektrisk spänning [V] och frekvens [Hz].
 • Kontrollera före användning att strömadaptern, den anslutna kabeln och vägguttaget inte är skadade på något sätt.
 • Koppla bort enheten från elnätet under åskväder.
 • Koppla ur nätsladden om du inte ska använda enheten under en längre tid.

Trådlösa enheter

 • Begränsad trådlös prestanda kan orsakas av:
  • Metallföremål nära eller mellan mottagaren och sändaren.
  • Tomma batterier.
  • Andra trådlösa enheter i närheten.
  • Den trådlösa räckvidden är begränsad när signalen måste passera genom betongväggar och golv.
 • Det finns ingen garanti för att elektromagnetisk interferens inte kommer att uppstå i en viss situation.
 • Var försiktig när du använder trådlösa enheter om du har en pacemaker eller är beroende av annan livräddande känslig elektronisk utrustning, eftersom enheten sänder radiosignaler.

Ljudapparater (högtalare, headset, öronsnäckor)

 • Ställ inte in volymen för högt för att undvika hörselskador.
 • Lyssna inte i hörlurar under en länge tid. Ta en 15 minuters paus varje timme för att skydda din hörsel.

Arbetsyta och inmatningsenheter

 • Undvik att arbeta i samma position under långa tidsperioder.
 • Byt mellan sittande och stående arbete regelbundet.
 • Ha en bra balans mellan arbete och avkoppling.
 • Se till att musen och tangentbordet placeras korrekt så att handleder, armbågar och axlar är under minimal stress.
 • Använd ett skärmstativ för en bra hållning.
 • Istället för musen kan du använda kortkommandon, som fungerar snabbare och bekvämare.
 • Lyft inte klickfingret över musknapparna, låt det vila försiktigt på musknappen, detta kommer att lindra fingret.

EU-märkningar/symboler på våra förpackningar och produkter, vad betyder de?
Loading
Loading